Handelsbetingelser

Ved handel på minifabrikken.dk accepterer du automatisk vores handelsbetingelser, og vi anbefaler derfor at du læser vores betingelser igennem, før du godkender en handel.
af Winnie Løkkegaard Kristensen

Handelsebetingelser ved minifabrikken.dk

GENERELLE BETINGELSER

Minifabrikken.dk ApS, CVR nr.: 44361213

Fyrvej 34B 6710 Esbjerg V
E-mail: [email protected]§1 Priser og betaling

1. Betaling

minifabrikken.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på minifabrikken.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i "indkøbskurven". Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Alle priser på minifabrikken.dk er inklusiv moms, eventuelle andre afgifter og levering.

Når du er klar til at bestille, klikker du på "Kurv", hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen "Gå til betaling". Herefter går din ordre videre til minifabrikken.dk.

Beløbet for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes. I forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb, svarende til den faktiske levering. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere ordren, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

Vi bestræber os på at levere din ordre hurtigst muligt. Den angivne leveringstid er vejledende, og minifabrikken kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser.

2. Prisgaranti

Vi vil gerne sikre dig vores Minifabrikken produkter til den laveste pris, så når du spotter vores Minifabrikken produkter i butikkerne eller online på tilbud yder vi prisgaranti.
Det eneste du skal gøre er at sende os et aktivt link til tilbuddet til [email protected]
Prisgaranti gælder ikke på begrænset antal, medlemstilbud eller varer vores forhandlere ikke har på lager.

§2 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Bemærk at der først er indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

§3 14 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

For at bevare fortrydelsesretten må du alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, det vil fremgå ved bestilling, eller man kan miste sin fortrydelsesret. Herunder unikke designs med navn, skriv selv tekst i kursiv, handwritten og curly skrift. Gælder også bogstaver i størrelse large og xlarge

Køb af varer som creme, sæbe, fødevare m.fl. kan ikke fortrydes hvis folien/plomberingen af varen brydes.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du tydeligt give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:
Minifabrikken.dk ApS
Fyrvej 34B
DK-6710 Esbjerg V
Danmark


Ved tilbagelevering skal du sørge for, at varerne er forsvarligt emballeret. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

VIGTIGT: Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling.

Har du ikke afhentet din pakke i pakkeshoppen før den sendes retur til os, fratrækkes to gange fragt (2x49kr) af dit returbeløb. Dette sker grundet omkostningerne for en returpakke fra GLS.

Dokumentation for dit køb.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

  • du reelt har taget varen i brug,
  • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den, herunder hvis den ikke er emballeret forsvarligt til returfragt og derfor blevet ridset eller i anden omfang beskadiget.
  • du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
  • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.


Varer købt i vores fysiske butik

Har du købt en vare i vores butik, har du som udgangspunkt 14 dages bytteret medmindre andet er oplyst, blandt andet med byttemærke.
Varen skal tilbageleveres ubrugt, og må ikke have været i brug. Ligeledes skal du medbringe den originale kvittering.
Din bytteret betyder at du har ret til at bytte din vare til en anden vare. Du har også mulighed for at få et tilgodebevis på beløbet, som har et års gyldighed.

§5 Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor "rimelig tid".
Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til [email protected] - vedhæft 2-3 billeder af produktet, samt billede af emballage og fragtlabel.

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Send først varen retur ved anmodning herom.

Varen skal sendes til:
Minifabrikken.dk ApS
Fyrvej 34B
DK-6710 Esbjerg V
Danmark


Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et gebyr, som beregnes pr. halve påbegyndte arbejdstime med en takst på kr. 250,- + moms.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark hvor Coolshop.com har hovedkontor. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected]

§6 Persondata

For at kunne handle på minifabrikken.dk skal du som minimum oplyse:

  • Navn

  • Adresse 

  • E-mailadresse

  • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til minifabrikken ApS via e-mail [email protected]

§7 Cookies

Ved at benytte minifabrikken.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

§8 Lovvalg og værneting

Køb af varer på minifabrikken.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

§9 Refundering af moms

Bemærk venligst, at vi ikke kan refundere moms for kunder i udlandet (herunder Færøerne og Grønland), da dette er en meget tidskrævende manuel proces, og dermed vil påføre os tab p.g.a. den meget lave avance, minifabrikken sætter for at kunne sælge vores varer så billigt som muligt.

§10 Handelsbetingelser for minifabrikken Gavekort

Vilkår for elektroniske minifabrikken gavekort (herefter benævnt som "gavekort") udstedt af minifabrikken.

1. Salg og levering

Når du har valgt og gennemført betalingen for et gavekort, fremsendes gavekortet pr. e-mail, til den af dig oplyste e-mail adresse. Husk at kontrollere at indholdet af e-mailen stemmer overens, med din bestillingsanmodning.

2. Anvendelse af kortet

Du kan benytte gavekortet som betaling på minifabrikken.dk.

3. Gyldighedsperiode

Gavekortet er gyldigt tre år fra udstedelsesdatoen med mindre andet fremgår af selve gavekortet.

4. Bortkomst og misbrug af kortet

Gavekortet kan benyttes til betaling af ihændehaveren uden identifikation, og der er ikke knyttet en kode eller andre lignende sikkerhedsforanstaltninger til kortet. Gavekortet skal derfor betragtes som kontanter.

Det betyder, at bortkomst og misbrug af gavekortet er dit ansvar og din risiko. Du skal således selv bære eventuelle tab i den forbindelse. Bortkomne gavekort eller misbrug af gavekort erstattes ikke af minifabrikken. Gavekortet kan ikke spærres, hvis det bortkommer.

5. Beløbsgrænse

Den maksimale værdi et gavekort udstedes på er 3.000 DKK.


§11 Forbehold og ansvarsfraskrivelse.

minifabrikkens produkter udviklet til dekoration og er ikke børnelegetøj. De skal derfor anbringes udenfor børns rækkevidde. minifabrikkens træprodukter lavet i træfinér, de er kun beregnet til indendørs brug og tåler ikke fugt.

Minifabrikken kan IKKE stilles til ansvar for klæbeevnen af de gratis vedlagte materialer som klæb, tape mv., da ingen flader er ens. Det er derfor kundens ansvar at teste om det hæfter. Vi anbefaler at alt medsendt klæbemasse bruges til ophængning.
Der stilles IKKE garanti for nedfaldne produkter, samt evt. skader på tapet mv.

På tilbehør som f.eks. urværk, kan minifabrikken ikke stilles til ansvar ved defekt som følge af unaturlig anvendelse, herunder hvis viseren drejes mod urets retning ved tidsindstilling.

minifabrikken tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt, maskinnedbrud og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.


Sidst opdateret den 11.10.2023